Reglement

 • De competitie is bestemd voor afstuderende filmstudenten die op zoek zijn naar bijkomende financiële middelen om hun afstudeerfilm (BA3 of Master) tot een goed eind te brengen.

 • Alle filmstudenten van de drie Vlaamse filmscholen, KASK/ RITCS/ LUCA (Narafi, Sint-Lucas en C-Mine) die een afstudeerproject op stapel hebben staan, kunnen zich inschrijven.

 • Alle genres (fictie, documentaire, animatie en experimenteel) komen in aanmerking voor de prijzen. 
   

In te dienen VOOR 15 JULI (via google form)

 • Privé link met download mogelijkheid (vimeo) van 3 minuten, bestaande uit scene vorig werk dat blijk geeft van het potentieel van de student.

 • Een korte synopsis (max een half pagina) van het nieuw project.

 • Een intentieverklaring (max 1 pagina) met presentatie van het nieuw project en aanpak regie.
   

Verloop Pitch 7 of 8 September 

 • De competitie zelf vindt plaats in een van de filmzalen van Kinepolis Oostende, waar de 21 filmmakers hun geselecteerde project zelf komen presenteren. Alle vrienden, sympathisanten en geïnteresseerden zijn welkom in de zaal.

 • Het filmfragment (montage 3 minuten) wordt vertoond, gevolgd door de pitch van het nieuwe project (maximaal duur pitch = 2 minuten).

 • Tijdens de presentatie/pitch kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van visuals (enkel foto’s, een powerpoint presentatie is niet mogelijk)

 • Na de pitch stelt de jury enkele vragen.

 • Een jury van vijf professionelen selecteert de 10 meest beloftevolle projecten en de winnaars.
   

Prijzen

 • Van de 15 genomineerde projecten worden 10 projecten door de jury bekroond met een productiepremie van 1.000 euro, geschonken door SABAM. Dit bedrag is zonder enige verplichting tot lidmaatschap. De festivalprijs staat los van de reguliere steun van SABAM aan studentenprojecten. Het één staat het ander dus niet in de weg.

 • Telenet reikt een prijzenpot uit van 5000 euro, 2500 euro voor de winnaar en 1250 euro voor de tweede en derde plaats. Alle genres (zowel fictie, documentaire, animatie als experimentele projecten) komen in aanmerking voor de prijzen. In ruil hiervoor ontvangt Telenet right of first refusal*. De student wordt onder geen enkele voorwaarde verplicht tot het afstaan van de rechten over het project.

 • Camalot biedt de 3 winnaars van de pitch een bon ter waarde van 4000 euro voor het huren van audiovisueel materiaal.

 • Flow steunt de winnende film met een postproductie pakket.

  

De studenten die een van de prijzen winnen, geschonken door Sabam, Telenet, Flow of Cam-A-Lot, verbinden zich ertoe om:

 • De prijs in de eindgeneriek van de film te vermelden
 • Right of first refusal* te geven aan FFO

  

* Right of first refusal betekent letterlijk "recht tot eerste weigering". Daarmee wordt bedoeld:

 • De student in kwestie verbindt zich ertoe om, na afwerking van het project waarvoor steun werd uitgekeerd, bij FFO langs te gaan met het oog op een mogelijke selectie en nationale première, alvorens een ander Belgisch festival te benaderen. Dit is niet bindend.

 • De student in kwestie verbindt zich ertoe om, na afwerking van het project waarvoor steun werd uitgekeerd, eerst bij Telenet langs te gaan alvorens een andere platform te benaderen.


Meer info: henry@filmfestivaloostende.be